تصاویر زنان لخت ایرانی و عرب که به خیابان‌ها آمدند

8_March_Zan_Dar_Paris_Patogh69_ir

روز 8 مارس (17 اسفند) مصادف با روز جهانی زن بعضی از زنان ایرانی و عرب به بهانه آزادی و تساوی حقوق مرد و زن برهنه به خیابانهای پاریس رفتند!


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!