تاثیرات شگفت انگیز شاد بودن در زندگی

Shaadi_Happy_Girl_Patogh69_ir

نمی‌توانید در عین حال شاد و افسرده باشید. این غیرممکن است. وقتی تصمیم می‌گیرید درون خودتان مثبت باشید، منفی‌ها دیگر باید بیرون بروند. درست مثل وارد شدن به یک اتاق تاریک می‌ماند؛ شما سر تاریکی داد نمی‌زنید و نمی‌گویید که باید از آنجا بیرون برود...


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!