بودجه ۱۰ میلیاردی برای بازسازی و ایمن سازی پیست بین المللی دیزین

پیست بین المللی دیزین که با اعتباری بالغ بر ده میلیارد تومان مورد بازسازی، ایمن سازی و استاندارد سازی قرار گرفته تا دو هفته دیگر به بهره برداری می رسد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!