بن سلمان از اسلافش مستبدتر است

یک رسانه غربی با اشاره به اینکه ولیعهد عربستان از اول اصولا فردی خواهان اصلاحات نبوده است و مستبدتر از مقامات قبلی است؛ زندانی بودن شماری از زنان عربستانی بدون اتهام را گواه آن دانست.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!