بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش (قسمت چهارم)

بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش (قسمت چهارم)


بروجرد شهری ویژه در دنیای ورزش


(قسمت چهارم)

بروجرد،شهری که ورزش آن با داشتن صدها ورزشکار قهرمان داخلی و بین المللی،در سطح کشور بسیار ویژه است

آسمان پر نور و پر ستاره ورزش بروجرد هیچگاه، حتی کم سو هم نخواهد شد

#ورزشکاران_بروجرد

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!