برداشت‌های آشفته از بوم‌گردی در ایران؛ ضرورت نظارت بر فعالیت‌ها

در سال‌های اخیر بوم‌گردی رشد قابل ملاحظه‌ای در ایران داشته است. اما متاسفانه بسیاری از تورها از سوی افرادی بدون صلاحیت و مجوز ترتیب داده می‌شود و به مشکلی در ماجرای گردشگری تبدیل می شوند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!