برای بازی با ملوان ترکیب استقلال مشخص شد

تیم استقلال با ترکیب زیر به مصاف ملوان می رود: سید مهدی رحمتی، امیر حسین صادقی، حنیف عمران زاده، مجید غلام نژاد، پژمان نوری، هاشم بیک زاده، سیاوش اکبرپور، ساموئل، مهرداد اولادی، آرش برهانی و محمد قاضی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!