«برادر» جایزه ادبی ۱۰ هزار دلاری کانادا را برد

دیوید چاریاندی جایزه ۱۰ هزار دلاری کتاب تورنتو را برای رمانی با عنوان «برادر» از آن خود کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!