با کمک خیرین سایت فرهاد ۹۰ زینب کوچولو عمل جراحی شد


با کمک خیرین سایت فرهاد 90

زینب کوچولو عمل جراحی شد

غروب امروز

عمل جراحی زینب کوچولو دراصفهان پایان یافت

صمیمانه برای تمامی خیرین عزیزسایت فرهاد90 که هزینه عمل جراحی شکاف کام (شکاف سقف دهان) زینب کوچولورا تامین کردند،سلامتی آرزو میکنیم

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!