باورتان می‌شود این خوراکیهای خوشمزه نقاشی باشند؟

باورتان می‌شود تصاویر زیر فقط نقاشی باشند نه خوراکی‌های واقعی؟
این نقاشی‌های زیبا را هنرمند ایتالیایی لویجی بندیسنتی با چنان مهارتی کشیده است که بی شک شما را برای خوردن آنها تحریک می‌کند.

food-paintings


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!