باتیستوتا: ایگواین بازیکن کاملتری از کاوانی است

کاوانی در تابستان گذشته با انتقالی ۶۴ میلیون یورویی از ناپولی به پاری سن ژرمن پیوست و باشگاه ناپلی برای پر کردن جای خالی او، ایگواین را از رئال مادرید به خدمت گرفت. گابریل باتیستوتا، ستاره سابق فوتبال آرژانتین، معتقد است گونسالو ایگواین نسبت به ادینسون کاوانی، در مجموع بازیکن بهتری است. ایگواین تا اینجای ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!