ایران کیش گواهینامه ISO9001:2015 دریافت کرد

شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شد.این شرکت با هدف بهبود کیفیت خدمات خود با استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی ISO9001:2015 در مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست گواهینامه مربوطه را دریافت کند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما