اوج سانسورهای تلویزیون با حذف ۵۰ دقیقه از یک فیلم سینمایی!!

State_And_Main_Sansoor_50_Min_Patogh69_ir

نحوه پخش تکه و پاره فیلم سینمایی «خیابان مین و خیابان استیت» در شبکه 4 که اوج سانسورهای تلویزیون بود مصداق دقیقی از بی احترامی به بینندگان است و آنان را از پیگیری فیلمهای خارجی در نوروز 93 منصرف خواهد کرد.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!