اهدا گوسفند نذری به خانه مهر غریب بروجرد


اهدا گوسفند نذری به "خانه مهر غریب"بروجردبیننده خیر عزیزی مبلغ 10.000.000 ریال به سایت فرهاد داودوندی اهدا نمود تا صرف خرید گوسفند نذری  شود

این گوسفند توسط سایت فرهاد 90 به "خانه مهر غریب" محل نگهداری 14 نوجوان اهدا شد


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما