امروزه دانش قدرت است

Hand_Fist_Power_Patogh69_ir

امروز کمتر از 3 درصد جمعیت در مزارع زندگی می‌کنند و نه تنها غذای مورد نیاز آمریکاییان را تأمین می‌کنند، بلکه مواد غذایی را به اقصی نقاط جهان صادر می‌نمایند.

ما از عصر کشاورزی به عصر صنعت رسیده ایم. بعد از آن به عصر خدمات و از آنجا به عصر اطلاعات رسیده ایم و حال می‌رویم که وارد عصر ارتباطات شویم.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!