اعتبار ۱۲۳۸ میلیاردی برای ورزش در سال ۹۳

به دنبال پیگیری‌های وزارت ورزش و جوانان، مجلس رقم ۱۲۳۸ میلیارد تومان را به عنوان بودجه سال ۹۳ ورزش مصوب کرد. به گزارش ایسنا، عناوین اصلی در بودجه جاری از ۱۱۵ میلیارد به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته، ردیف مربوط به اجاره‌های اماکن ورزشی که توسط استان‌ها تامین منابع می‌شود و در نهایت در اختیار ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!