استقلال کارشناس می خواهد یا هوادار؟

آبیته- خودشان هم می دانند که این استقلال حرف های زیادی برای گفتن دارد. تیمی که دیروز در اهواز باخت، نشانی از یک تیم بازنده نداشت. اما باز هم تخریب ها شروع شده است و می خواهند وضعیت تیم را برای بازی هفته ششم به آشوب بکشانند. از این استقلال می ترسند و می دانند ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!