اجرای برنامه تحویل سال شبکه ۲ با آزاده نامداری و فرزاد حسنی

Farzad_Hasani_Azadeh_Naamdaari_Patogh69_ir

آزاده نامداری و فرزاد حسنی که چند ماهی است با یکدیگر ازدواج کرده‌اند، برنامه تحویل سال شبکه دو را به طور مشترک اجرا می‌کنند.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!