آزادی ۵ زندانی غیر عمد توسط خیرین گمنام بروجردی


آزادی 5 زندانی  غیر عمد

توسط خیرین گمنام بروجردی

توسط خیرین گمنام تعداد 4 نفر از زندانیان غیرعمد که توان پرداخت بدهی خود را نداشتند از زندان ازاد ونفر پنجم نیزبزودی آزاد می گردد .

سپاس از خیرین عزیز

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!