اتفاقاتی که برای کوهنوردان بروجردی رخ می دهد

تصویر ندارد

اتفاقاتی که برای کوهنوردان بروجردی رخ می دهدبه قلم : فرهاد داودوندیمفقود شدن گروه هایی از کوهنوردان بروجردی، مجروح و مصدوم شدن تعدادی در صعودهای بخصوص زمستانی، جان باختن ناباورانه تنی چند از کوهنوردان خوش نام و کاربلد در رده های سنی مختلف طی چند سال…


اتفاقاتی که برای کوهنوردان بروجردی رخ می دهد

تصویر ندارد

اتفاقاتی که برای کوهنوردان بروجردی رخ می دهدبه قلم : فرهاد داودوندیمفقود شدن گروه هایی از کوهنوردان بروجردی، مجروح و مصدوم شدن تعدادی در صعودهای بخصوص زمستانی، جان باختن ناباورانه تنی چند از کوهنوردان خوش نام و کاربلد در رده های سنی مختلف طی چند سال…


لزوم تجدید نظر در کرایه تاکسی در بروجرد

تصویر ندارد

لزوم تجدید نظر در کرایه تاکسی در بروجرد به قلم: فرهاد داودوندیتقریبا تمامی قطعات خودرو، افزایش ده ها برابری را تجربه می کنند.تمامی هزینه های روزمره زندگی بسیار سرسام آور شده استگرانی بیداد می کند ، اما همچنان کرایه تاکسی در بروجرد انگار در زمان های …


لزوم تجدید نظر در کرایه تاکسی در بروجرد

تصویر ندارد

لزوم تجدید نظر در کرایه تاکسی در بروجرد به قلم: فرهاد داودوندیتقریبا تمامی قطعات خودرو، افزایش ده ها برابری را تجربه می کنند.تمامی هزینه های روزمره زندگی بسیار سرسام آور شده استگرانی بیداد می کند ، اما همچنان کرایه تاکسی در بروجرد انگار در زمان های …


هفته تربیت بدنی و ورزش بر ورزشکاران بروجردی مبارک باد

تصویر ندارد

هفته تربیت بدنی و ورزش بر ورزشکاران بروجردی مبارک باد بروجرد،شهری که ورزش آن با داشتن صدها ورزشکار قهرمان داخلی و بین المللی،در سطح کشور بسیار ویژه استآسمان پر نور و پر ستاره ورزش بروجرد هیچگاه، حتی کم سو هم نخواهد شدمتاسفانه ورزش بروجرد به جایگاهی…


هفته تربیت بدنی و ورزش بر ورزشکاران بروجردی مبارک باد

تصویر ندارد

هفته تربیت بدنی و ورزش بر ورزشکاران بروجردی مبارک باد بروجرد،شهری که ورزش آن با داشتن صدها ورزشکار قهرمان داخلی و بین المللی،در سطح کشور بسیار ویژه استآسمان پر نور و پر ستاره ورزش بروجرد هیچگاه، حتی کم سو هم نخواهد شدمتاسفانه ورزش بروجرد به جایگاهی…


گوگل یاهو!